adóbevallás

Jövedelemadó bevallás elkészítése

Az éves jövedelemadó bevallás elkészítése mostanában már nem egyszerű feladat.  A média folyamatosan az éves adóbevallás egyszerűsödését hirdeti – persze tudjuk, hogy ez közel sincs így…

 

Irodánk adótanácsadó kollégái örömmel veszik le az adóbevallás elkészítésének terhét az Ön válláról, legyen szó

 

 
 • munkabérről
 • munkanélküli ellátásról
 • ingatlan értékesítésről
 • ingatlan bérbeadásról
 • tőzsdei jövedelemről
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről
 • osztalékjövedelemről
 • öröklésről
 • önálló tevékenység keretében szerzett jövedelmekről
 • megbízási díjról
 • szerzői jogi díjakról
 • végkielégítésről
 • vagy bármilyen  más jövedelemről.

Szükséges papírok, okiratok, igazolások:

 
 • jövedelemmel kapcsolatos igazolások amit kapott a kifizetőtől (pl. bérről, végkielégítésről, munkanélküli járadékról), vagy bevételi számlái adószámmal rendelkező adózó esetén
 • egyéb jövedelmek ha volt az év során, úgymint pé. ingatlan bérbeadásából, ingó vagyontárgy értékesítéséből, árfolyamnyereség
 • külföldről származó jövedelmekkel kapcsolatos igazolás, ha volt ilyen jövedelme
 • ingatlan értékesítése esetén az ehhez kapcsolódó papírok
 • adószám megléte esetén költségek összege vagy költségszámlái ha a tételes költségelszámolást választotta
 • adókedvezményekkel kapcsolatos igazolások
 • amennyiben nyilatkozni szeretne az adója 1%-ról, akkor a kedvezményezett szervezet technikai száma (ha van neki) és neve, illetőleg a kedvezményezett szervezet adószáma
 • ha van: a lakáscélú hiteltörlesztéssel kapcsolatos papírok (település neve, ingatlan helyrajzi száma, ha van adóstárs/adóstársak akkor az adóstárs adóazonosító jele és születési neve
 • családi kedvezmény igénybevétele esetén az eltartottak adatai: gyermek adóazonosító jele, neve, születési ideje, édesanyja születési neve és lakcíme
 • önkéntes kölcsönös biztosítópénztártól kapott igazolás, ha volt ilyen befizetés
 • nyugdíja előtakarékossági számlára befizetett összegről kapott igazolás, ha volt ilyen