könyvelés

Könyvelés:

Teljes körű és naprakész könyvelési szolgáltatás nyújtásával biztos számviteli hátteret nyújtunk ügyfeleink számára. Tevékenységünk a cégalapítás előtti tanácsadástól a folyamatos, napi könyvelési feladatok ellátásán túl kiterjed a zárlati feladatok ellátásáig.

 

Ügyfeleinknek egyszeres és kettős könyvviteli rendszerben nyújtunk könyvviteli szolgáltatást, az esetek többségében a Kulcs-Soft Kulcs-Könyvelés magyar fejlesztésű szoftver alkalmazásával:

 

 
 • gazdasági események könyvelése
 • bankbizonylatok könyvelése
 • pénztár könyvelése
 • bér könyvelése
 • adók és járulékok nyilvántartása és könyvelése
 • adófolyószámla folyamatos figyelése
 • tárgyi eszközök könyvelése és vezetése
 • bevallások, beszámolók elkészítése valamint elektronikus beadása
 • hatóság előtti képviselet

nyilvántartások

Számviteli- és adónyilvántartások vezetése, szabályzatok készítése:

 
 • tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartása
 • önrevizíós nyilvántartás
 • áfa nyilvántartás
 • belső szabályzatok elkészítése

bérszámfejtés

Bérszámfejtés:

Bérszámfejtési szolgáltatásaink keretében biztosítjuk ügyfeleink teljes körű bér-, táppénz-, családipótlék-számfejtési, bérfeladási, adó- és járulék-elszámolási feladatainak ellátását. Szolgáltatásunk magában foglalja továbbá a bérszámfejtéssel kapcsolatos egyéb kérdések megválaszolását, bérkalkulációk készítését, jövedelemigazolások kiadását, külföldi magánszemélyekkel kapcsolatos munkaügyi, bevándorlási, adó- és társadalombiztosítási ügyintézését, munkaügyi ellenőrzéseken való részvételt és képviseletet.

 

Szolgáltatásunkat a jelenleg piacvezető Kulcs-Soft Kulcs-Bér bérszámfejtési szoftver felhasználásával látjuk el, amely biztosítja a bérszámfejtéshez kapcsolódó adminisztráció elektronizálását. Az adatok teljes körű elektronikus tárolása lehetővé teszi, hogy ügyfeleinket gyors és pontos információkkal lássuk el, továbbá hogy elkészíthessük az ügyfél által kívánt egyedi listákat is:

 

 
 • dolgozók be- és kiléptetése
 • dolgozók adatainak nyilvántartása
 • bérszámfejtés
 • bérpótlékok, béren kívüli juttatások bérszámfejtése
 • megbízási szerződéssel foglalkoztatottak bérszámfejtése
 • bérfizetési és egyéb kimutatások elkészítése
 • havi bevallások illetve adatszolgáltatások elkészítése
 • minden bérszámfejtéshez kapcsolódó járulékok kiszámítása és a bevallások elkészítése
 • havi utalandó adók és járulékok listájának elkészítése
 • táppénz, gyed, tgyás stb. ügyintézés
 • cafeteria

adótanácsadás

Adótanácsadás:

Adótanácsadási szolgáltatásaink köre általános, továbbá speciális adózási kérdésekre adott válaszokat, szakvéleményeket foglal magában, beleértve az egyes ügyekkel kapcsolatos háttérinformációk gyűjtését, megbeszéléseket, tárgyalásokon való részvételt és feljegyzések készítését.

 

Adótanácsadás körében társaságunk különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei részére:

 • adózással kapcsolatos egyedi kérdések vizsgálata és szakmai vélemények készítése, adótanácsadói levélben eseti megbízások alapján
 • állásfoglalás iránti kérelmek előkészítése és előterjesztése az adóhatóságnál, Pénzügyminisztériumnál, feltételes adómegállapítás iránti kérelmek előkészítése
 • a társaság képviselete adóhatósági és egyéb, a tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzésekkor, valamint adóigazgatási eljárás során, észrevételek, fellebbezések, felügyeleti intézkedés iránti kérelmek előkészítése
 • adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálatakor a keresetlevél elkészítése és a megbízó képviselete a bírósági eljárásban
 • szerződések adózási szempontból történő előzetes elemzése, valamint adózási szempontból fontos szerződések tervezetének elkészítése
 • levelezés lebonyolítása az adóhatósággal (veszteségelhatárolási kérelem, gyakorítási kérelem, adategyeztetések, stb.)
 • kapcsolattartás egyéb hatóságokkal
 • együttműködés vállalkozások bérstruktúra- és juttatási rendszerének (cafeteria) kidolgozásában és bevezetésében
 • éves személyijövedelemadó-bevallások elkészítése
 • egyéb, a szakmai standardoknak megfelelő adótanácsadói szolgáltatások.

 

 

adózással kapcsolatos egyedi kérdések
állásfoglalások (NAV, PM)
szerződések átvizsgálása
levelezések lebonyolítása hatóságokkal

könyvvizsgálat

Könyvvizsgálat:

Könyvvizsgálati szolgáltatásunk egyaránt megfelel a nemzeti és nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak. Fontosnak tartjuk, hogy a könyvvizsgálati munkánk során hatékony együttműködést alakítsunk ki ügyfeleinkkel, és a lényeges kérdések időben megvitatásra kerüljenek a megfelelő fórumokon. Valljuk, hogy a könyvvizsgálati módszertanunk eredményeként a magas színvonalú könyvvizsgálati szolgáltatásunk megbízóink részére hatékony segítséget jelenthet mindennapi munkájukban.

 

Ügyfeleinknek az alábbi könyvvizsgálati szolgáltatásokat kínáljuk:

 • éves beszámolók és pénzügyi jelentések könyvvizsgálata,
 • konszolidált beszámolók könyvvizsgálata,
 • átalakulási vagyonmérlegek és vagyonleltárok könyvvizsgálata,
 • apportértékelés és könyvvizsgálat,
 • IFRS-beszámolók és csoportjelentések könyvvizsgálata.

 

A könyvvizsgálói szolgáltatás célja, hogy annak eredményeként olyan független és hiteles vélemény kerüljön kibocsátásra, amely kellő alapot nyújt a pénzügyi információk felhasználói részére. Munkánkban kellő hangsúlyt fektetünk a könyvvizsgálati teendők megtervezésére, az alapos és hatékony ellenőrzésre. Fontosnak tartjuk, hogy kellő időben, ugyanakkor megalapozott vizsgálatok alapján hívjuk fel ügyfeleink figyelmét a lényeges kockázatokra.

A könyvvizsgálati munkában megszerzett tudásunk eredményeként készek vagyunk arra, hogy ügyfeleinknek minőségi tanácsadást nyújtsunk a vállalati pénzügyek és cégátvilágítások területén. Ezen felül üzletviteli szolgáltatásainkkal más területen is képesek vagyunk segíteni a megbízóinknak.

 

 

éves beszámolók és pénzügyi jelentések könyvvizsgálata

átalakulási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálata